Jeg reiser smart RAPPORTSKJEMA
Rapporter inn dine miljøvennlige reiser i kampanjeperioden 16.09. til 30.10. 2010
For å bli med i loddtrekning av premier som står på hovedsiden må du rapportere innen 12.11.10


Klikk her for å finne ditt firma-Id>>
NB! Dersom ditt firma ikke er på listen bruker du ab01 sin firma-Id.
(Se nøye etter før du bruker ab01)
 
Firma id
Firmanavn  
Fornavn  
Etternavn
E-post    
Gjenta e-post    
Mobiltelefon  
   
Sett kryss ved ett alternativ på
hvert av spørsmålene


Kjønn:  

Alder:  
Hvilket miljøvennlig transportmiddel er brukt i kampanjeperioden? (sett kryss)  

Hvilket transportmiddel er oftest brukt før
kampanjeperioden? (sett kryss)
 

Hvor ofte kjørte du bil til jobb før kampanjen?  

Hvor ofte reiste du miljøvennlig til jobb før kampanjen?
(gange, sykkel eller kollektivt)  

Hvor mange km er det fra der du bor til arbeidsplassen?  
Hvor har du din arbeidsplass?  
Viktigste grunn for å reise miljøvennlig
(gange, sykkel eller kollektivt)  
Hvor godt eller dårlig tilrettelagt synes du det er for
å bruke ditt valgte transportmiddel til og fra jobb?

(gang- sykkelveier, kollektivtilbud)  

Hvordan vurderer du dine erfaringer med deltakelse i
Jeg reiser smart kampanjen?
 

Hvor ofte vil du reise miljøvennlig til jobb etter kampanjeslutt?
(gange, sykkel eller kollektivt)  
Skriv inn antall dager du har brukt miljøvennlig transport til og fra jobb i kampanjeperioden  

Skriv inn totalt antall kilometer du har brukt miljøvennlig transport til og fra jobb i kampanjeperioden