Påmelding
Firma id bruker du i første kolonne i registreringsskjemaet.

Klikk her for å finne ditt firma id>>
NB! Dersom ditt firma ikke er på listen bruker du ab01 som firma id.
(Se nøye etter før du bruker ab01)
 
Firma id
Firmanavn  
Fornavn  
Etternavn
E-post    
Gjenta e-post    
Mobiltelefon  
Privatadresse
Postnummer
(Kun post nr)
 
Poststed
Reiser til vanlig til jobb  
Kjønn  
Antall km til jobb  (Ikke bruk komma)
 Reise alternativ  
 
       
                                                                                                                                                                                                                Løsning levert av Netnor


Bergen Kommune                        Bergensprogrammet                       SMARTE REISEVANER