Jeg reiser smart kampanje 26/4 – 12/6
Tilbud til alle som vil gå, sykle eller reise kollektivt til jobben.
Bedriftsledere og de som kjører bil oppfordres særlig til å delta.

Alle arbeidsreisende i Bergensområdet kan delta

Kampanjen er for de som reiser inn i, innen eller ut av Bergen kommune.


Hva gjør du 

  • Fyller ut registreringsskjema. Registrering er mulig i perioden 20/4 – 20/5.
  • Går, sykler eller reiser kollektivt til jobb i kampanjeperioden 26/4 – 12/6. Minimum 15 dager.
  • Registrer din daglige aktivitet*.
  • Rapporter inn totalt antall miljøvennlige reiser elektronisk på nettsiden i tidsrommet 10. - 20. juni.
        (*Kan om ønskelig bruke kampanjeskjema hentes ut på nettsiden)

Som deltaker får du testet og gjort erfaring med nye reisemåter. Du sparer penger og får bedre form, bedre helse og økt trivsel. Bidrar til å redusere køproblemene og minske forurensingen.


Premier

  • 700 flotte sportsjakker. Loddtrekning blant de som er påmeldt innen 10.mai
  • 15 stk gavekort på gang- sykkelutstyr à kr 1000,-*
  • 10 stk tre mnd. bybane-/busskort innen Bergen kommune*
  • Fire ukespremier. Gavekort på gang- sykkelutstyr à kr 1000.-

         (* Loddtrekning blant alle deltakerne som rapporterer inn elektronisk på nettsiden totalt 
            antall miljøvennlige reiser etter avsluttet kampanje.)


Hvorfor kampanje

Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Bergen kommune har gjennom Bergensprogrammet bevilget midler til kampanjen for å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt til jobb.

Ansatte i bedrifter og offentlige virksomheter i Bergensområdet er invitert til å delta i kampanjen.
Dersom flere arbeidsreisende benytter miljøvennlig transport er det positivt både for den enkelte og for samfunnet.

Jeg reiser smart kampanjen er tilknyttet mobilitetsuken i Bergen. Årets tema er mobilitet og helse:
Reis Smartere Lev Bedre
 Gratis rådgivning: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/smartereisevaner


 

                                                                                                                                                                                                                Løsning levert av Netnor


Bergen Kommune                        Bergensprogrammet                       SMARTE REISEVANER