Har du spørsmål om kampanjen


Kontakt mobilitetsrådgiver Samferdselsetaten, Bergen kommune

Kirsten Lysen
Tlf.: 55569183
Mobil: 99250825
E-post: kirsten.lysen@bergen.kommune.no

Eva Lunde

Tlf.: 55569138
Mobil: 95432495
E-post: eva.lunde@bergen.kommune.no


https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/smartereisevaner
                                                                                                                                                                                                                Løsning levert av Netnor


Bergen Kommune                        Bergensprogrammet                       SMARTE REISEVANER