Informasjon
Tilbud til alle som vil gå, sykle eller reise kollektivt til jobben.
Bedriftsledere og de som kjører bil oppfordres særlig til å delta.    
    Kampanjeskjema   
  Mobilitetsukeprogrammet
  Plakat
Alle arbeidsreisende i Bergensområdet kan delta
Kampanjen er for de som reiser inn i, innen eller ut av Bergen kommune.

Hva gjør du

   • Fyller ut registreringsskjema på nettstedet www.jegreisersmart.no
      Registrering er mulig i perioden 16/9 - 10/10.
   • Går, sykler eller reiser kollektivt til jobb i kampanjeperioden 16/9 - 30/10. Minimum 15 dager.
   • Registrer din daglige aktivitet*.
   • Rapporter inn totalt antall miljøvennlige reiser du har hatt til jobben. 
      Dette gjøres elektronisk på nettsiden.i tidsrommet 28.10. - 07.11. 
      *Kan om ønskelig bruke kampanjeskjema for egen bruk/oversikt

Som deltaker får du testet og gjort erfaring med nye reisemåter. Du sparer penger og får bedre form,
bedre helse og økt trivsel. Du bidrar til å redusere køproblemene og minske forurensingen.

Premier*

   • Sykkel
   • Regntøysett
   • Ryggsekk
   • 10 stk tre mnd kollektivkort
   • 15 stk gavekort på gang- sykkelutstyr à kr 1000,-
 
      * Loddtrekning blant alle deltakerne som rapporterer inn elektronisk på nettsiden totalt antall miljøvennlige 
         reiser etter avsluttet kampanje.
 
   • 700 ulltrøyer (trekkes blant de som er påmeldt innen 28.09)
   • 4 Ukespremier. Gavekort gang- sykkelutstyr à kr 1000,- (trekkes i løpet av kampanjeperioden)

Hvorfor kampanje

Hordaland fylkeskommune, Statens vegvesen og Bergen kommune har gjennom Bergensprogrammet bevilget midler til kampanjen for å få flere til å gå, sykle eller reise kollektivt til jobb.
Ansatte i alle bedrifter og offentlige virksomheter i Bergensområdet er invitert til å delta i kampanjen.
Dersom flere arbeidsreisende benytter miljøvennlig transport er det positivt både for den enkelte og for samfunnet.

Jeg reiser smart kampanjen er tilknyttet mobilitetsuken i Bergen.
Årets tema er mobilitet og helse: Reis Smartere Lev Bedre


Gratis rådgivning: https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/smartereisevaner

                                                                                                                                                                                                                Løsning levert av Netnor


Bergen Kommune                        Bergensprogrammet                       SMARTE REISEVANER