Jeg reiser smart kampanje

Bergen kommune har avviklet mobilitetsrådgivningstjenesten.
Det vil derfor ikke bli arrangert Jeg reiser smart kampanje i 2011.

Takk til alle som har deltatt i Jeg reiser smart kampanjene.
Du som går, sykler eller reiser kollektivt gjør en flott innsats! 

Les evalueringsrapport høst2010 Jeg reiser smart kampanje>>

                                                 

                                                                                                                                                                                                                Løsning levert av Netnor


Bergen Kommune                        Bergensprogrammet                       SMARTE REISEVANER