Erik Ferning vant sykkel
         Erik Ferning var heldig og vant 1. gevinsten i Verv en bilist 2010 kampanjen.
Han er økonom og jobber på BKK sitt hovedkontor på Kokstad.
Erik har gått fra å være bilist og slitt med uendelige køer langs Flyplassveien til å bli en ivrig syklist som ”koster” forbi køen på samme strekning!

Jeg er 36 år og bor på Apeltun med samboer og to barn på 1 mnd. og 2 1/2 år. Jeg har arbeidet på BKK siden mai, og kom fra Oslo til Bergen sommeren 2009. Samboeren min er bergenser og vi ønsket å komme nærmere familien, noe vi har sett verdien av som travle småbarnsforeldre. Vi trives godt i Fana og på Apeltun.

Jeg fant verveflyeren til Verv bilist kampanjen på BKK noen uker etter jeg var begynt i BKK og vervet meg på kampanjen. Jeg har trives godt med å sykle tidligere da vi bodde i Oslo og ville nå forsøke å øke på syklingen fra ca 1 dag i uken til ”fulltid”. Det har vært en sann fornøyelse! For det første er traseen langs Flyplassveien fantastisk å sykle på, der er god plass og flatt og fint. Jeg har nå gleden av å passere bil etter bil og tenke på hvor kjedelig det var å sitte i bilkøen. Det går garantert fortere med sykkel. Jeg bruker 17 minutter fra dør til dør hver vei på den 8 km lange strekningen. Jeg bruker litt lengre tid de av dagene jeg leverer og/eller henter sønnen min i barnehagen i Skjoldskiftet. Nyinnkjøpt sykkelvogn blir brukt når det er regnvær, ellers bruker jeg sykkelsete. Han liker godt å sitte på med pappa på sykkelen, å kjøre bil med moren er ikke så kjekt.

Sykkelveien mellom hjem og jobb er meget bra. Første strekket går langs Osbanetraseen forbi Lagunen til Rådalskrysset, videre over gangbro slik at jeg kommer ut på sykkeltraseen langs Flyplassveien uten å være i bilveien. Tar av med Sandslikrysset og gjennom Sandslimarka og slusen og før jeg kommer opp på Ytrebygdsveien. Derifra er det undergang under veien, og en snarvei direkte opp bakken til BKK. Før jeg ble kjent syklet jeg Kokstadveien, men dette alternativet er noe mer utsatt. Først er det brått slutt på gang- sykkelveien i Flyplassveien og så er Kokstadveien en blanding av fortau og gang- sykkelvei som har høye kanter og er umulig å sykle på. Denne veien er ikke å anbefale til sykling da den også er svært trafikkert og med mange av- og påkjørsler.

Generelt burde det være mange flere som syklet langs Flyplassveien, pga at det er en god og sikker sykkelvei, samtidig som det er god plass (betydelig færre syklister enn f.eks. Lysaker – Vika i Oslo :-). Det er vel også nærmest umulig å ikke komme frem raskere enn billistene på dette strekket.

Å starte dagen med å sykle til jobben gir god trim, man kommer frisk og opplagt på jobb, og er også i bedre humør når man kommer hjem. Dagens trim er unnagjort, det er jo ikke alltid det blir så mye tid til dette ellers i hverdagen med små barn som krever sitt.

Jeg reiser smart kampanjen er veldig bra. Skulle ønske at flere begynner å sykle eller bruke andre transportmiddel enn bil til jobben. For de som må kjøre bil bør man forsøke å ta flere med seg i bilen og kjøre i samkjøringsfeltet.

Jeg har tatt bussen fra Lagunen til Kokstad og ser at det kan være et alternativ dersom det blir mye snø. Jeg må i tilfelle gå 15 – 20 minutter for å komme til busstoppet ved Skjold skole eller Lagunen. Busstilbudet til sentrum vet jeg er blitt altfor dårlig. Det burde være direktebusser også fra Apeltun. Samboeren min arbeider i sentrum og må nå kjøre bil for å rekke barnehage og jobb pga ekstra tiden det tar etter at bussen kun går til Nesttun. Primærbrukerne av Bybanen bør være de som bor i rimelig gangavstand langs traseen. Bybanen har mer enn nok reisende allerede, derfor er det synd at mange som har mistet direktebussen nå kjører bil i stedet for.

BKK har forsøkt å tilrettelegge for at de ansatte skal reise miljøvennlig. Internt har vi et trimprosjekt hvor de ansatte blir oppfordret til fysisk aktivitet til/fra jobb og på fritiden. Bra garderobe, dusj og innendørs sykkelparkering gjør det lettere å velge sykkel i hverdagen.

Jeg reiser smart kampanjen er veldig motiverende, den fikk meg til parkere bilen og til å sykle mye mer. Har en 10 år gammel sykkel som var moden for utskiftning. Har derfor kikket litt på sykler, men hadde heldigvis ikke kjøpt meg en ny. Det passet dermed perfekt at jeg vant 1. premie i Verv en bilist kampanjen. Vi har bare en bil og den har ikke jeg tenkt å bruke til jobben lengre. Alternativet til sykkelen er å ta bussen til jobben.
 
                                                                                                                                                                                                                Løsning levert av Netnor


Bergen Kommune                        Bergensprogrammet                       SMARTE REISEVANER