Ann-Therese Heimdal vant 3 mnd PeriodeSkyss kort
Ann-Therese Heimdal var heldig og vant gavekort på 3 mnd PeriodeSkyss innen Bergen kommune. Hun bor i Åsane og arbeider på Laksevåg og bruker buss, sykkel, beina, samkjøring og innimellom egen bil for å komme seg til og fra jobb.

Jeg er en aktiv person. Liker å holde meg i aktivitet. Å ha passelig avstand til jobb er derfor en stor motivasjon til å fortsette aktivitetsnivået. Jeg jobber i et firma som heter VTT Maritime som personal og hms konsulent. Jeg bor i Åsane og jobber på Laksevåg. Sykkelcomputeren har vel vist litt mellom 15 og 16 kilometer. Dette er helt grei avstand for å vedlikeholde formen.

Jeg har variert mye mellom å sykle til jobb, løpe fra Sandviken sykehus til Laksevåg eller fra Laksevåg til Eidsvåg, flere i bilen kjøring og kombinert spasertur og buss. Savnet etter de gode sykkelveiene i Oslo og mangel på vedlikehold spesielt rundt Eidsvågneset gjør at motivasjonen for sykling ikke alltid har vært tilstede. Jeg har derfor prioritert å løpe/gå kombinert med å ta buss eller bli hentet på veien. Jeg har også kjørt bil en gang i uken. Dette for å kunne komme raskere til min farmors gamlehjem og raskere hjem.

Ingen liker å bruke mer tid enn nødvendig på reise til og fra lokasjon. Det er derfor viktig at man kan kombinere ”transport” til og fra jobb med trening i en eller annen form. Denne kampanjen har bidratt til at man får et mer bevisst forhold til transport og trening. Man vil jo ikke skuffe seg selv og målene man har satt.

Tips;
For at Bergen i det hele tatt skal få flere ut på syklene sine må de gjøre noe med sykkelstiene og kvaliteten på disse.
Bergen har mye å lære av blant annet Oslo. Bergen kan i første omgang kontrollere sykkelveiene og kvaliteten på disse. Sørge for at det ikke er masse grus, steiner og hull i veibanen. Det er ganske kjedelig å punktere på veien.
                                                                                                                                                                                                                Løsning levert av Netnor


Bergen Kommune                        Bergensprogrammet                       SMARTE REISEVANER